fbpx 26/2021 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - Inkaso WEC

26/2021 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący z plikiem 26/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 06 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie od Pana Remigiusza Brzezińskiego, w którym poinformowano, iż w związku z nabyciem w dniu 03 września 2021r. 149.704 akcji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. nastąpiła zmiana stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

40252549_Zawiadomienie_KNF_znaczne_pakiety.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację