fbpx 25/2017 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Inkaso WEC

25/2017 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 08 listopada 2017 roku otrzymał od Pana Remigiusza Brzezińskiego powiadomienie w trybie art. 69 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację