fbpx 24/2016 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu - Inkaso WEC

24/2016 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, że w dniu 01 czerwca 2016 roku na podstawie § 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania na kolejną kadencję Pana Remigiusza Brzezińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Panią Sylwię Pastusiak Brzezińską na stanowisko v-ce Prezesa Zarządu spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację