fbpx 24/2021 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej - Inkaso WEC

24/2021 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2021 roku w godzinach popołudniowych wpłynęła drogą elektroniczną rezygnacja Pana Rafała Korfel ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z dniem 31 grudnia 2021 roku.

Pan Rafał Korfel zrezygnował z pełnienia ww funkcji z przyczyn osobistych. Zarząd dziękuje Panu Rafałowi Korfel za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację