fbpx 24/2019 Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Kancelarii Prawnej -Inkaso WEC S.A. - Inkaso WEC

24/2019 Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Kancelarii Prawnej -Inkaso WEC S.A.

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent” „Spółka”) informuje i przekazuje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z aktualną na dzień 31 marca 2020 roku oceną, skutki ogłoszonej epidemii koronowirusa COVID-19 mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki Emitenta.

Spółka rozpoznała wpływ zjawiska epidemii na następujące obszary działalności spółki, windykacja masowa, windykacja na zlecenie – przedsiębiorstw (b2b), obszar windykacji sądowej i komorniczej, faktoring.

Obszar windykacji masowej

Emitent zakłada, przy dłuższym utrzymaniu rygorów stanu epidemii, możliwość wpływu na osiągane odzyski na pakietach wierzytelności, co będzie związane z sytuacją majątkową dłużników, która może ulec pogorszeniu. W związku z tym mogą mieć miejsce spadki efektywności windykacyjnej i wydłużenie procesu windykacji.

Obszar windykacji na zlecenie

Spółka zakłada w tym obszarze możliwe wzrosty liczby pozyskiwanych zleceń. W związku z pojawiającymi się sygnałami o tworzeniu się zatorów płatniczych w gospodarce, zapotrzebowanie na usługi windykacji będzie wzrastało. Jednocześnie spółka przewiduje wzrost ryzyka związanego z wypłacalnością zarówno dłużników zlecenia, jak i klientów. Zarząd będzie prowadził działania zmniejszające opisane powyżej ryzyko szczególnie na poziomie relacji z klientami i zabezpieczenia transakcji, jednocześnie wspierając sprzedaż usług w tym obszarze.

Obszar windykacji sądowej i komorniczej

Zarząd Emitenta w związku z ograniczeniami w pracy sądów oraz komorników, przewiduje wpływ tego zjawiska na czas (wydłużenie) i poziom (spadek) odzyskiwania środków na tym etapie windykacji. W związku z tym, w działalności spółki będzie wzrastała i tak już duża rola działań negocjacyjnych i polubownych.

Obszar faktoringu

Emitent w tym obszarze zakłada i już obserwuje wzrost zapotrzebowania ze strony klientów na finansowanie transakcji poprzez faktoring, przewidując jednocześnie wzrost ryzyka niewypłacalności kontrahentów i klientów.

W zakresie organizacyjnym Zarząd Emitenta przewiduje możliwość spadku efektywność w związku z koniecznością pracy zdalnej większości zespołu Kancelarii, jak również absencji w pracy części pracowników.

Jednocześnie Emitent informuje, że spółka aktualnie prowadzi w znaczącej części działalność operacyjną poprzez pracę zdalną. Realizowane są w sposób ciągły zarówno procesy windykacji, jak i sprzedaży usług, osiągając odpowiednie poziomy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację