fbpx

23/2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący z plikiem 23/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 r. w godzinach popołudniowych do siedziby Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie od Pana Adama Łanoszki o zmianie stanu posiadania akcji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., w związku z ich sprzedażą.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

zawiadomienie_AL_26-07-21-scaled.jpeg

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu