fbpx 23/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA - Inkaso WEC

23/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 06 grudnia 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., w związku z ich zakupem.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

34792484_zawiadomienie_06-12-2019.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację