fbpx 23/2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY SPÓŁKI NA ZAKUP PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI - Inkaso WEC

23/2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY SPÓŁKI NA ZAKUP PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 roku otrzymał

informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na sprzedaz wierzytelności prowadzonego przez grupę kapitałową polskiego dostawcy energii. W ramach postępowania procedowano sprzedaz dwóch pakietów wierzytelności z tytułu dostaw energii i jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Emitenta. Łączna wartość nominalna wierzytelności to kwota około 1,5 mln zł.

Powyższa informacja jest istotna z punktu widzenia Emitenta, gdyż składanie ofert i zawieranie umów zakupu pakietów i portfeli pakietów B2C to dla Emitenta element dywersyfikacji źródeł przychodów.

Emitent zakłada z tego tytułu wzrost przychodów, co może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

Zarząd wskazuje, że wygrany przetarg nie dotyczy podmiotu z raport bieżącego 14/2018

O fakcie podpisania umów zakupu przedmiotowych pakietów wierzytelności Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację