fbpx 22/2016 Zawarcie istotnej umowy - Inkaso WEC

22/2016 Zawarcie istotnej umowy

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja Spółka otrzymała informację z Kancelarii Notarialnej obsługującej transakcje, że miasto Łódź nie zamierza skorzystać z prawa pierwokupu lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 XI piętro. W związku z tym Zarząd spółki będzie zmierzał do jak najszybszego sfinalizowania zakupu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z warunkami przetargu wygranego przez spółkę (EBI 7/2016, 8/2016, 11/2016, 13/2016).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację