fbpx

22/2021 Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 22/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Łodzi (“Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI 37/2018 z dnia 06 lipca 2018 roku oraz ESPI 10/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku informuje, że w dniu 13 lipca 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał podpisany przez przedstawicieli mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o/korporacyjny Lodź, nr KRS: 00000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 0012545524-00291 (dalej: “Bank”) aneks o przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy finansowania do Umowy o kredyt odnawialny z dnia 06 lipca 2018 roku (dalej: Umowa).

Zgodnie z zapisami ww. aneksu kwota finansowania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) pozostałe warunki również nie uległy zmianie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotność w aktualnej ogólnej sytuacji gospodarczej i pozytywną ocenę zdolności kredytowej Spółki oraz jej możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta, oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.