fbpx 22/2018 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą - Inkaso WEC

22/2018 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Emitent podpisał umowę z dnia 1 czerwca 2018 r. zawartą z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Autoryzowany Doradca”) dotyczącą świadczenia przez ten podmiot na rzecz Emitenta usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania.

Autoryzowany Doradca na mocy przedmiotowej umowy będzie współdziałać z Emitentem m.in. przy wypełnianiu przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację