fbpx 21/2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY SPÓŁKI NA ZAKUP PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI - Inkaso WEC

21/2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY SPÓŁKI NA ZAKUP PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 roku otrzymał informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Spółki na zakup nieprzedawnionych wierzytelności o wartości nominalnej blisko 70.000,00 zł.

Oferta Emitenta została wybrana przez tego samego kontrahenta co w raportach bieżących 20/2017 i 19/2018

Powyższa informacja jest istotna z punktu widzenia Emitenta, gdyż składanie ofert i zawieranie umów

zakupu pakietów to dla Emitenta element dywersyfikacji źródeł przychodów, a do tego powtarzalność współpracy

z oferentem wskazuje na jej długofalowy charakter.

Emitent zakłada z tego tytułu wzrost przychodów, co może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

O fakcie podpisania umowy zakupu przedmiotowych pakietów wierzytelności Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację