fbpx 20/2015 Informacja o wyborze biegłego rewidenta - Inkaso WEC

20/2015 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o dokonaniu przez Radę Nadzorczą Spółki w trybie obiegowym wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. Zgodnie z uchwałą nr 1/11/2015 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 listopada 2015 r. podmiot uprawniony do przeprowadzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 r. to KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), ul. Tymienieckiego 25c/410, nr ewidencyjny: 3640.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.marszalek@kancelariawec.eu

Zleć windykację