fbpx 20/2022 Zakup pakietu wierzytelności nieprzeterminowanych - Inkaso WEC

20/2022 Zakup pakietu wierzytelności nieprzeterminowanych

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 roku zawarł z Funduszem Inwestycyjnym mającym siedzibę w UE (dalej: Partner) kolejną umowę zakupu pakietu wierzytelności o wartości nie mniejszej niż 7,5 mln zł (siedem milionów pięćset tysięcy) wynikających z umów pożyczek konsumenckich w większości nieprzeterminowanych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta. Ponadto informacja ta stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze nabywania pakietów wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację