fbpx 20/2017 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A - Inkaso WEC

20/2017 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi w nawiązaniu do raportu 18/2017 informuje, iż Spółka w dniu 7 listopada 2017 roku, powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu spółki, w ten sposób, że § 5 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki otrzymał brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację