fbpx 19/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017 roku - Inkaso WEC

19/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017 roku

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A poniżej przekazuje w załączeniu Akt notarialny zawierający uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.10.2017r.

W trakcie dyskusji podjętej przez Akcjonariuszy podczas obrad Zarząd Spółki poinformował, że Spółka planuje emisję akcji z prawem poboru w stosunku jeden do jednego, po cenie emisyjnej 0,50 złotych za sztukę. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na rozwój spółki w sektorze factoringu i zwiększenie skali obrotu wierzytelnościami.

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad (nie było uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez walne zgromadzenie).

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 Protokół_NWZA_02.10.2017

Zleć windykację