fbpx 19/2017 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017 r. - Inkaso WEC

19/2017 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017 r.

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 października 2017 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

– Remigiusz Brzeziński: 2.788.058 głosów z posiadanych 1.404.871 akcji, co stanowiło 51,09% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 37,70% ogólnej liczby głosów;

– Sylwia Pastusiak – Brzezińska: 2.668.960 głosów z posiadanych 1.721.100 akcji, co stanowiło 48,91% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 36,09% ogólnej liczby głosów;

Zleć windykację