fbpx 19/2022 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów - Inkaso WEC

19/2022 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniach 05,06 grudnia 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie od Pana Remigiusza Brzezińskiego, w którym poinformowano, iż w związku z nabyciem w dniach 05-06 grudnia 2022 r 210.000 sztuk akcji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. nastąpiło przekroczenie progu ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

44145138_zawiadomienie_KNF_1

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację