fbpx 19/2018 Podpisanie umowy zakupu portfela wierzytelności - Inkaso WEC

19/2018 Podpisanie umowy zakupu portfela wierzytelności

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., informuje, że w dniu 30.03.2018 roku spółka zawarła umowę zakupu nieprzedawnionych wierzytelności z kontrahentem o którym mowa w raporcie bieżącym 21/2017, wartość nominalna pakietu to ponad 120.000,00 zł.

Transakcja jest elementem polityki dywersyfikacji żródeł przychodu Emitenta i jego zwiększania m.in w oparciu o zakupy pakietów wierzytelności pozwalających uzyskać w założonej perspektywie czasowej zysk.

Powyższa informacja jest istotna z punktu widzenia Emitenta ponieważ, umowa została podpisana z podmiotem od którego Spółka już wcześniej zakupiła wierzytelności i współpraca ma znamiona długofalowej. Emitent zakłada z tego tytułu wzrost przychodów, co może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta. Szczegółowe warunki umowy są standardowe w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A .działalności.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację