fbpx 18/2016 Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR - Inkaso WEC

18/2016 Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 grudnia 2016 r. Spółka otrzymała od Pani Sylwii Pastusiak Brzezińskiej, członka zarządu Emitenta powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartej w dniach 14 grudnia 2016 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację