fbpx 18/2016 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki. - Inkaso WEC

18/2016 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06.06.2016 r. punktu 6i) „Zmiana Statutu Spółki” przekazuje dotychczas obowiązujące oraz proponowane postanowienia Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.
Zarząd wskazuje brzmienie nowych postanowień Statutu Spółki:
Obowiązująca treść § 17 ust. 2. Statutu Spółki:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.
Proponowana treść §17 ust. 2 Statutu Spółki:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Proponowana treść tekstu jednolitego Statutu KPI

Załączniki:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację