fbpx 18/2021 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2021 roku. - Inkaso WEC

18/2021 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2021 roku.

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący z plikiem 18/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2021 roku.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

39571698_Kancelaria_Prawna__Inkaso_WEC_S.A._-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc.pdf

Zleć windykację