fbpx 17/2017 PODPISANIE UMOWY ZAKUPU PORTFELA WIERZYTELNOŚCI - Inkaso WEC

17/2017 PODPISANIE UMOWY ZAKUPU PORTFELA WIERZYTELNOŚCI

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., w nawiązaniu do raportu 16/2017 z dnia 28.09.2017 r. informuje, że w dniu 29.09.2017 roku Zarząd zawarł umowę zakupu portfela wierzytelności z sektora przewozów/komunikacji („Umowa”) o łącznej wartości nominalnej 2,041 mln zł.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z elementów dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta. Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element realizacji opracowanej i prowadzonej strategii i zdaniem Zarządu Emitenta w przyszłości może pozytywnie przełożyć się na wynik finansowy Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A.działalności.

Zleć windykację