fbpx 17/2020 Otrzymanie pierwszych zleceń do podpisanej istotnej umowy - Inkaso WEC

17/2020 Otrzymanie pierwszych zleceń do podpisanej istotnej umowy

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

W nawiązaniu do raportu nr 16/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Emitent otrzymał pierwszą partie wierzytelności do obsługi windykacyjnej o wartości 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100). Zlecenia Spółka ma otrzymywać cyklicznie w okresach miesięcznych lub częściej.

Wierzytelności wynikają z opłat (mandatów) nałożonych przez włoskie organy miejskie, a dłużnikami są polskie podmioty gospodarcze. Na podstawie ww. Umowy z tyt. obsługi wierzytelności Emitent otrzyma wynagrodzenie prowizyjne.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację