fbpx 16/2016 RB-W_ASO: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR - Inkaso WEC

16/2016 RB-W_ASO: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 07 października 2016 r. Spółka otrzymała od Pani Sylwii Pastusiak Brzezińskiej, członka zarządu Emitenta powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartej w dniach 5-6 października 2016 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Sylwia_Pastusiak-Brzezinska_Powiadomienie_o_transakcji_art_19_ust._1_rozp._MAR.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację