fbpx 16/2016 Podjęcie przez Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. decyzji o wypłacie dywidendy - Inkaso WEC

16/2016 Podjęcie przez Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. decyzji o wypłacie dywidendy

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. podjął decyzję dotyczącą zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015. Rekomendacja Zarządu, o której mowa powyżej będzie dotyczyła ustalenia terminu wypłaty dywidendy w kwocie 148.230,00 zł (tj. 3 gr na akcję) do końca III kwartału 2016 r.
Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne przez WZA.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż niniejsza rekomendacja będzie przedmiotem oceny Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację