fbpx 16/2021 Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2021 roku. - Inkaso WEC

16/2021 Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2021 roku.

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Raport Bieżący nr 16/2021

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Zarząd Emitenta informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

39694973_protokol_ZWZA_KPIA__30-06-2021-0.pdf

Zleć windykację