fbpx 16/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał - Inkaso WEC

16/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący z plikiem 16/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz klauzula RODO.

39437080_KPI_WEC_-_ZWZ_klauzula_RODO.pdf
39437080_KPI_WEC_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
39437080_KPI_WEC_-_projekty_uchwal_ZWZ.pdf
39437080_KPI_WEC_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosow.pdf

Zleć windykację