fbpx 16/2018 Rejestracja zmian w Statucie Spółki oraz incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego - Inkaso WEC

16/2018 Rejestracja zmian w Statucie Spółki oraz incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

  • Gdziekolwiek

Raport Bieżący nr 16/2018
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej jako: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 15/2018 z dnia 03 maja 2018 roku, przekazuje informację o zarejestrowaniu w dniu 02 maja 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku rejestracji zmian w § 5 treści Statutu Spółki.

Tym samym w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Jednocześnie, w związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, Zarząd Spółki informuje o incydentalnym naruszeniu przez obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego zawierającego tekst jednolity Statutu Spółki. Zarząd Spółki wskazuje, iż braku publikacji przedmiotowego raportu wynikał z nieumyślnego przeoczenia oraz jednocześnie zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z zasadą 16a dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect zawarta w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwalą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację