fbpx 15/2015 Informacja dotycząca realizacji umowy w zakresie obsługi windykacyjnej - Inkaso WEC

15/2015 Informacja dotycząca realizacji umowy w zakresie obsługi windykacyjnej

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2015 z dnia 27 maja 2015 r. dotyczącego zawarcia umowy w zakresie obsługi windykacyjnej, informuje, że w wyniku realizacji przedmiotowej umowy w toku postępowania sądowego Spółka uzyskała już nakaz zapłaty dotyczący jednej z kluczowych wierzytelności znajdujących się w przekazanym portfelu spraw. Emitentowi udało się również wynegocjować warunki ratalnej spłaty objętego nakazem zapłaty zobowiązania, którego część została już przez Spółkę wyegzekwowana.

Zarząd Emitenta uważa powyższą informację za istotną, gdyż ma ona wpływ na sytuację gospodarczą oraz majątkową Spółki. Z uwagi na uzależnienie wysokości wynagrodzenia Emitenta od wysokości wyegzekwowanych na rzecz Klienta roszczeń, efektywne odzyskiwanie należności od dłużników na podstawie w/w umowy w zakresie obsługi windykacyjnej generuje po stronie Emitenta dodatkowy przychód. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę na uzyskanie dodatkowego przychodu z tytułu obsługi prawnej wierzytelności.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bit@kancelariawec.eu

Zleć windykację