fbpx 15/2021 Kontynuacja istotnej współpracy - Inkaso WEC

15/2021 Kontynuacja istotnej współpracy

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 15/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku, Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 maja 2021 roku została przedłużona umowa współpracy (dalej: Umowa, Współpraca) z Podmiotem (dalej: Podmiot, Partner) będącym polską spółką zależną zagranicznej instytucji płatniczej, działającej pod nadzorem odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) w ramach przepisów Unii Europejskiej (UE).

Współpraca w dalszym ciągu przebiegać będzie w obszarze współfinansowania zakupów portfeli kredytów niepracujących (dalej: NPL). Każda transakcja zakupu portfela wierzytelności finansowana jest przez obie strony Umowy, a wkład finansowy Partnera nie może być wyższy niż określony w umowie proc. wartości transakcji. Zabezpieczeniem udzielonego finansowania są sfinansowane portfele wierzytelności. Termin spłaty każdej uruchomionej transzy finansowania wynosi 24 miesiące od daty jej uruchomienia, a całkowity jej koszt jest preferencyjny w stosunku do wysokości wynagrodzeń występujących na rynku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zleć windykację