fbpx 14/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A w dniu 26.04.2016 - Inkaso WEC

14/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A w dniu 26.04.2016

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Piotrkowska 270), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 26 kwietnia 2016 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

Remigiusz Brzeziński dysponujący w sumie na Walnym Zgromadzeniu 2 100 411 akcjami i 3 483 598 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym:

• 1.383.187 akcjami imiennymi i 2 766 374 głosami wynikającymi z akcji imiennych

• 717 224 akcjami na okaziciela i 717 224 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela,

co stanowi 64,7% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 47,1% w ogólnej liczbie głosów.

Sylwia Brzezińska dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 947 860 akcjami imiennymi serii A1, uprawniających do oddania 1 895 720 głosów na WZA co stanowi 35,3% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 25,6% w ogólnej liczbie głosów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.marszalek@kancelariawec.eu

Zleć windykację