fbpx 13/2017 Zawarcie umowy pożyczki - Inkaso WEC

13/2017 Zawarcie umowy pożyczki

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż Emitent w dniu 12 lipca 2017 roku zawarł umowę pożyczki na kwotę 1.000.000, zł (słownie: jeden milion złotych) z firmą Prymus S.A. z siedzibą w Tychach. Umowa została zawarta na okres jednego roku. Emitent przeznaczy środki na uzyskane z pożyczki na finansowanie bieżącej działalności, w tym zwłaszcza na umocnienie pozycji na rynku i zwiększenie obrotów, zakup wierzytelności sektora B2B w tym w ramach umów mikrofaktoringu.

Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku i wynosi 9% w skali roku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację