fbpx 13/2016 RB-W_ASO: Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki - Inkaso WEC

13/2016 RB-W_ASO: Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 22 lipca 2016 r. powziął wiedzę, iż w dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałą nr 21 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 06 czerwca 2016 r.
Treść § 17 ust. 2. Statutu Spółki przed zmianą:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.
Treść §17 ust. 2 Statutu Spółki po zmianie:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
W załączeniu Spółka przekazuje pełne brzmienie Statutu po dokonanych zmianach.

Załączniki:

STATUT_SPOLKI_AKCYJNEJ_-_tekst_jednolity_obowiazujacy_od_dnia_6_czerwca_2016_roku.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację