fbpx 13/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r. - Inkaso WEC

13/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. („Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego Emitenta za II kwartał 2015 roku. Decyzją Zarządu Emitenta data przekazania do publicznej wiadomości przedmiotowego raportu, pierwotnie określona na 14 sierpnia 2015 r., zostaje zmieniona na dzień 10 sierpień 2015 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 3/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bit@kancelariawec.eu

Zleć windykację