fbpx 13/2023 Temat: Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych - Inkaso WEC

13/2023 Temat: Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Raport Bieżący nr 13/2023
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż podpisał umowę z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2023.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki do przeglądu wskazanych powyżej sprawozdań finansowych jest KPW Audytor sp. z o.o. Firma wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3640.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację