fbpx 13/2019 Podpisanie umów zakupu wierzytelności - Inkaso WEC

13/2019 Podpisanie umów zakupu wierzytelności

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., informuje w nawiązaniu do raportu 12/2019 że w dniu 03 czerwca 2019 roku Zarząd spółki otrzymał zawarte umowy zakupu nieprzedawnionych wierzytelności od kontrahenta będącego grupą kapitałową dostawcy energii o którym mowa w wymienionym raporcie bieżącym, wartość nominalna pakietów to 2.200.981,66 zł (dwa miliony dwieście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 0/66 złotych).

Powyższa informacja jest istotna z punktu widzenia Emitenta, gdyż składanie ofert i zawieranie umów

zakupu pakietów B2C to dla Emitenta element dywersyfikacji źródeł przychodów.

Emitent zakłada z tego tytułu wzrost przychodów, co może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

Szczegółowe warunki umowy są standardowe w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A .działalności.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację