fbpx 12/2017 Wypłata dywidendy za rok 2016 - Inkaso WEC

12/2017 Wypłata dywidendy za rok 2016

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 28 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku Spółki wypracowanego w 2016 roku w kwocie 197.640,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści 00/100), tj. 0,04 zł na każdą z 4 941 000 akcji.

Ustala się dzień dywidendy na 14 lipca 2017 roku a termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2017 roku.
W załączeniu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A przesyła pełną treść uchwały ws. wypłaty dywidendy podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację