fbpx 12/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A2 i A3 oraz ostatniego dnia notowań praw do akcji serii A3 - Inkaso WEC

12/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A2 i A3 oraz ostatniego dnia notowań praw do akcji serii A3

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 545/2015 na mocy której postanowił:

1) określić dzień 10 czerwca 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:
a) 1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKPWEC00015″,
b) 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 10 czerwca 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem ” PLKPWEC00015″.
Akcje zwykłe na okaziciela serii A2 i A3 Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KANCELWEC” i oznaczeniem „KPI”.

2) określić dzień 9 czerwca 2015 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 740.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A3 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKPWEC00023”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bit@kancelariawec.eu

Zleć windykację