fbpx 1/2017 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Inkaso WEC

1/2017 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 stycznia 2017 r. Spółka otrzymała od Pana Remigiusza Brzezińskiego, prezesa zarządu Emitenta powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartej w dniach 13 stycznia 2017 r.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

26198949_Powiadomienie_o_transakcji_13-01-2017_art_19_ust_1_rozporzadzenia_MAR.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację