fbpx 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017 - Inkaso WEC

1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017
1. raport okresowy za IV kwartał 2016 r. – w dniu 14 lutego 2017 r.,
2. raport okresowy za I kwartał 2017 r. – w dniu 12 maja 2017 r.,
3. raport okresowy za II kwartał 2017 r. – w dniu 14 sierpnia 2017 r.,
4. raport okresowy za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 r.

Raport roczny Spółki za rok 2016 – 30 maja 2017 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację