fbpx 12/2021 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 11 czerwca 2021 roku. - Inkaso WEC

12/2021 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 11 czerwca 2021 roku.

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Raport Bieżący nr 12/2021

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2021 roku.

Zarząd Emitenta informuje również, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

39522721_Inkaso_WEC_protokol_NWZA_11-06-21-0.pdf

Zleć windykację