fbpx 12/2021 Podpisanie umowy aktywizującej - Inkaso WEC

12/2021 Podpisanie umowy aktywizującej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 12/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 7/2020 z dnia 04 maja 2020 roku, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2021 roku otrzymał podpisaną umowę aktywującą („Umowa”) Emitenta jako serwisera zastępczego („back-up servicer”) na kolejnym subfunduszu (SPV) zgodnie z umową wskazaną w ww. Raporcie Bieżącym. Spółka będzie od dzisiaj 5 maja 2021 roku serwisowała dla funduszu celowego (SPV) z UE wierzytelności z tytułu pożyczek o wartości 51.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów złotych). Wynagrodzeniem Emitenta jest stała kwota liczona procentowo od wartości serwisowanych wierzytelności.

Aktualnie Spółka zarządza wierzytelnościami własnymi, wierzytelnościami przyjętymi na zlecenie inkaso B2B oraz serwisowanymi B2C, o wartości ponad 216.000.000,00 PLN (dwieście szesnaście milionów złotych).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ponadto, w opinii Spółki podpisanie przedmiotowej Umowy jest potwierdzeniem zdobytego przez Emitenta doświadczenia w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz pozycji w branży.

Zleć windykację