fbpx 12/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał - Inkaso WEC

12/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację