fbpx 11/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r. - Inkaso WEC

11/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.
Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad (nie było uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez walne zgromadzenie).
Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację