fbpx 11/2016 Istotna informacja - Inkaso WEC

11/2016 Istotna informacja

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2016 roku Emitent otrzymał od Instytutu Włókiennictwa (IW ) w Łodzi informację, iż zgodnie z pismem otrzymanym z Departamentu Ministerstwa Skarbu Państwa nie ma konieczności zgody Ministerstwa Skarbu Państwa na dokonanie sprzedaży przez IW lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 XI piętro. Spółka informowała o tej transakcji w raportach bieżących EBI 7/2016, 8/2016.

W związku z powyższym Emitent wystąpi do IW o sfinalizowanie transakcji sprzedaży zgodnie z warunkami wygranego przez spółkę przetargu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.marszalek@kancelariawec.eu

Zleć windykację