fbpx 11/2023 Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze - Inkaso WEC

11/2023 Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2023 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od:

(i) osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana Remigiusza Brzezińskiego, Prezesa Zarządu Emitenta

(ii) osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, V-ce Prezes Zarządu Emitenta

(iii) osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana Witolda Pastusiaka, Członka Rady Nadzorczej Emitenta

(iv) osoby blisko związanej z Witoldem Pastusiakiem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Pani Lucyny Pastusiak.

Zbycie akcji Spółki nastąpiło na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 11 lipca 2023 r. Zakaz wynikający z art. 19 ust. 11 MAR nie znajduje zastosowania do tego typu transakcji. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

46060597_zawiadomienie_MAR_WP_1

46060597_zawiadomienie_MAR_SPB_4

46060597_zawiadomienie_MAR_RB_3

46060597_zawiadomienie_MAR_LP_2

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację