fbpx 11/2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Inkaso WEC

11/2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący z plikiem 11/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. do siedziby Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie od Pana Krzysztofa Moski o zmianie stanu posiadania akcji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., w związku z ich sprzedażą.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

38889356_zawiadomienie_KM_31-03-2021.pdf

Zleć windykację