fbpx 11/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał - Inkaso WEC

11/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Raport Bieżący nr 11/2021

Zarząd Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz klauzula RODO.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

39437168_KPI_WEC_-_projekty_uchwal_ZWZ-1.pdf
39437168_KPI_WEC_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glos.pdf
39437168_KPI_WEC_-_ZWZ_klauzula_RODO-3.pdf
39437168_KPI_WEC_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ-0.pdf

Zleć windykację