fbpx

11/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

11/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

  • EBI okresowy
  • Anywhere

Raport Kwartalny nr 11/2019

Zarząd Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport jednostkowy oraz raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

34617973_Jednostkowy_i_skonsolidowany_raport_KPI_IIIQ2019-0.pdf

To apply for this job email your details to krzysztof.michalski@kancelariawec.eu